Prvih deset vlasnika

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

Stanje na dan: 14.11.2019

                                                                                                                                                                                       
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMHS ČOLAK KARLO 5.0800 5.0800 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS SADIKOVIĆ ESAD 1.7602 1.7602 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS LIHOVAC ERMIN 1.4265 1.4265 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS ĆUBELA BILJANA 0.7510 0.7510 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS HADŽIĆ ALMEDINA 0.5561 0.5561 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS HRBAT MESUD 0.3199 0.3199 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS SEVER ZLATKO 0.2677 0.2677 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS ČANGALOVIĆ NEDELJKO 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMOS ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 17.3582 17.3582 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMOS HAJRIĆ MIRSADA 14.3994 14.3994 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
Stranica 8 od 504