Prvih deset vlasnika

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

Stanje na dan: 12.12.2019

                                                                                                                                                                                       
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMFV VRAŽALIĆ BAKIR 8.8563 8.8563 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV UGARAK DŽEMIL 6.3837 6.3837 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV OPERTA BEHRUDIN 6.1723 6.1723 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV C & T & E, LLC 4.7987 4.7987 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV OPERTA FIKRET 4.6830 4.6830 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV MULIĆ MIRSAD 4.5185 4.5185 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV OPERTA HARIS 3.9275 3.9275 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMFV UGARAK-PRODUKT d.o.o. Visoko 3.7955 3.7955 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS BUNJO JASMINA 72.2478 72.2478 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar 7.0022 7.0022 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
Stranica 7 od 502