Prvih deset vlasnika

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

Stanje na dan: 21.11.2019

                                                                                                                                                                                       
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
Stranica 0 od 503