Prvih deset vlasnika

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

Stanje na dan: 8.12.2019

                                                                                                                                                                                       
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALSB TRC TEHNIČKO REMONTNI CENTAR D.O.O. 89.0189 89.0189 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB CENTRAL FAKTOR d.o.o. 4.5922 4.5922 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB DOTER d.o.o. 4.5113 4.5113 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB STANKOVIĆ VLADISLAV 0.6385 0.6385 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB ČULJAK BLAGO 0.3898 0.3898 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB MUSA JOZO 0.3682 0.3682 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB ZADRO VINKO 0.2729 0.2729 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALSB GRGURIĆ PAVO 0.2083 0.2083 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALUM FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 43.9998 43.9998 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
ALUM VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 12.0004 12.0004 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni% Print
Stranica 5 od 502