Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ABSS AQUA BOSNA DD SARAJEVO FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ABSS AQUAPLUS KFT 100.0000 100.0000 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH