Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DCNS FORTENOVA GRUPA d.d. od 50% do 66.67% VLASNIČKI
DCNS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 25% do 30% SKRBNIČKI
DCNS ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI
DCNS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad