Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
FCML FCL D.D. LUKAVIČKIH BRIGADA BB, 75300, LUKAVAC 1

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FCML Asamer Baustoffe AG 100.0000 100.0000 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH