Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
MLKS MilkoS d.d. Sarajevo Mostarsko raskršće bb, 71240, HADŽIĆI 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MLKS TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print