Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
IITS INIT d.d. Sarajevo Rajlovačka bb, 71000, Sarajevo 20

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
IITS FORTENOVA GRUPA d.d. 67.0022 67.0022 VLASNIČKI Print
IITS COCALIĆ AZEM 14.9002 14.9002 VLASNIČKI Print
IITS LONIĆ DŽENETA 4.3128 4.3128 VLASNIČKI Print
IITS KAROVIĆ NARCISA 3.1574 3.1574 VLASNIČKI Print
IITS ŠAKOTA-MARIĆ SLAVICA 2.0019 2.0019 VLASNIČKI Print
IITS PEZO KEMAL 1.6016 1.6016 VLASNIČKI Print
IITS PANDIĆ SEIDA 1.1840 1.1840 VLASNIČKI Print
IITS KURTOVIĆ HALID 1.0639 1.0639 VLASNIČKI Print
IITS BAJRAMOVIĆ KEMAL 0.9781 0.9781 VLASNIČKI Print
IITS RAKO MIRJANA 0.7093 0.7093 VLASNIČKI Print