Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
HTAD HUT ADUNA D.D. BIHAĆ 5. korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 229

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HTAD ČAVKIĆ IRFAN 87.7812 87.7812 VLASNIČKI Print
HTAD ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 4.6959 4.6959 VLASNIČKI Print
HTAD AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.6144 0.6144 VLASNIČKI Print
HTAD DERVIŠEVIĆ HUSEIN 0.2293 0.2293 VLASNIČKI Print
HTAD HUSEINOVIĆ AMIR 0.0890 0.0890 VLASNIČKI Print
HTAD MURTIĆ BEGO 0.0740 0.0740 VLASNIČKI Print
HTAD HAJDUKOVIĆ BORO 0.0709 0.0709 VLASNIČKI Print
HTAD MEMAGIĆ HASAN 0.0704 0.0704 VLASNIČKI Print
HTAD BAJRAMOVIĆ ALAGA 0.0688 0.0688 VLASNIČKI Print
HTAD HALILAGIĆ EMIR 0.0668 0.0668 VLASNIČKI Print