Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
FAMS FAMOS D.D. SARAJEVO PUT FAMOSA 38, 71212, HRASNICA 3018

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FAMS LEMEŠ SALIH 66.7631 66.7631 VLASNIČKI Print
FAMS MUHAREMOVIĆ ENVER 0.1344 0.1344 VLASNIČKI Print
FAMS MILAČIĆ-RIHTMAN NADEŽDA 0.0368 0.0368 VLASNIČKI Print
FAMS AVDIĆ AMIR 0.0244 0.0244 VLASNIČKI Print
FAMS PAMUK ŠEĆO 0.0244 0.0244 VLASNIČKI Print
FAMS HADŽIĆ DINO 0.0240 0.0240 VLASNIČKI Print
FAMS LONČARIĆ ZUMRA 0.0231 0.0231 VLASNIČKI Print
FAMS FAZLIĆ AMIR 0.0200 0.0200 VLASNIČKI Print
FAMS GAČANOVIĆ RABIJA 0.0200 0.0200 VLASNIČKI Print
FAMS Abaspahić Binasa 0.0184 0.0184 VLASNIČKI Print