Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ENPS ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo 2172

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ENPS INA D.D. ZAGREB 88.6578 88.6578 VLASNIČKI Print
ENPS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 7.6073 7.6073 VLASNIČKI Print
ENPS GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 0.4365 0.4365 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.2638 0.2638 VLASNIČKI Print
ENPS BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 0.1502 0.1502 VLASNIČKI Print
ENPS ĆEBIĆ HEDIJA 0.1110 0.1110 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 0.1096 0.1096 VLASNIČKI Print
ENPS BOTONJIĆ ELKAZ 0.0779 0.0779 VLASNIČKI Print
ENPS HAŠIMBEGOVIĆ NERMIN 0.0768 0.0768 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.0548 0.0548 VLASNIČKI Print