Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo RAJLOVAČKA BB, 71000, Sarajevo 149

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DCNS FORTENOVA GRUPA d.d. 50.9999 50.9999 VLASNIČKI Print
DCNS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 26.2864 26.2864 SKRBNIČKI Print
DCNS ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 6.9500 6.9500 VLASNIČKI Print
DCNS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 5.2780 5.2780 VLASNIČKI Print
DCNS ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 4.5681 4.5681 VLASNIČKI Print
DCNS OIF LILIUM GLOBAL 1.2777 1.2777 VLASNIČKI Print
DCNS ZORNIĆ MUHAMED 0.5510 0.5510 VLASNIČKI Print
DCNS KORDIĆ MARIO 0.1067 0.1067 VLASNIČKI Print
DCNS OMERHODŽIĆ ŠEMSUDIN 0.0711 0.0711 VLASNIČKI Print
DCNS BISER ADNAN 0.0668 0.0668 VLASNIČKI Print