Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
CTBU Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 209

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo 47.6320 47.6320 VLASNIČKI Print
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN 18.7388 18.7388 VLASNIČKI Print
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 10.0014 10.0014 VLASNIČKI Print
CTBU CITY PARK d.d. Sarajevo 2.7976 2.7976 VLASNIČKI Print
CTBU FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 1.1422 1.1422 VLASNIČKI Print
CTBU KERLA IBRAHIM 1.0353 1.0353 VLASNIČKI Print
CTBU ZEC SEDIJA 0.8676 0.8676 VLASNIČKI Print
CTBU PARKING d.o.o. 0.7204 0.7204 VLASNIČKI Print
CTBU ADROVIĆ RAMIZ 0.5469 0.5469 VLASNIČKI Print
CTBU PAŠALIĆ FADIL 0.5386 0.5386 VLASNIČKI Print