Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
SAIR SOKO AIR d.d. Mostar Rodoč bb, 88000, MOSTAR 54 5560100.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SDHT SODASO-holding d.d. Tuzla u stečaju Slatina 2, 75000, TUZLA 110 8828424.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
FSOL SODA LUKAVAC DD PRVA ULICA 1, 75300, LUKAVAC 2032 15679952.40 Vr papir | Top deset | Značajni%
SLGT SLOGA DD TEŠANJ - u stečaju BUKVA BB, 74260, TEŠANJ 175 7261130.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VLKB Sberbank BH d.d. Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000, Sarajevo 1 76337400.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRPV SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo Franjevačka 15, 71000, Sarajevo 210 60141665.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
STKS SARAJEVOTEKSTIL d.d. Sarajevo - u stečaju Ferhadija 11, 71000, Sarajevo 68 4312465.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
SPUS Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Mustajbega Fadilpašića 17, 71000, Sarajevo 261 6041500.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SOSO SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo Maršala Tita 29, 71000, Sarajevo 1157 46346330.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SARB SARABON d.d. - u stečaju Džemala Bijedića 180, 71000, Sarajevo 596 7841000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 8 od 22