Pregled brisanih vrijednosnih papira

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Brisani vrijednosni papir:

                                                                                                                                                                       
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Mjesto emitenta Vrsta korporativne akcije
HTMO HOTELI - MOSTAR D.D. KNEZA DOMAGOJA BB MOSTAR Promjena oblika društava
HVBB HVB - BIH DD SARAJEVO FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1 SARAJEVO Pripajanje društava
CPFB HVB Central Profit Banka DD SARAJEVO Zelenih beretki 24 Sarajevo Pripajanje društava
ICBS IC BANK D.D. SARAJEVO ŠENOINA 12 SARAJEVO Likvidacija društva
IGMV IGM D.D. VISOKO CIGLANSKA BB DONJE MOŠTRE Promjena oblika društava
INDS INDUSTROSIROVINA U LIKVIDACIJI Dolac na Lašvi bb TRAVNIK Brisanje društva iz registra emitenata kod Komisije za vrijednosne papire u FBiH
IRGH INSPEKT RGH DD SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 3 SARAJEVO Promjena oblika društava
INST INSTALACIJE DD ZENICA SARAJEVSKA 97 ZENICA Promjena oblika društava
SIHT INSTITUT ZA HEMIJSKO INŽINJERSTVO "SODASO" HOLDING dd Tuzla ZVONKA CERIĆA 1 TUZLA Promjena oblika društava
IOES INSTITUT ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU DD SARAJEVO SKENDERIJA 13 SARAJEVO Promjena oblika društava
Stranica 11 od 28