Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
PVNF ASA FINANCE d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PVNF ABANKA DD LJUBLJANA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PVNF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 5% do 10% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad