Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
AMHS BUNJO JASMINA preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AMHS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad