Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AMHS AUTOMEHANIKA DD SARAJEVO - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 141

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMHS BUNJO JASMINA 72.2478 72.2478 VLASNIČKI
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar 7.0022 7.0022 VLASNIČKI
AMHS ČOLAK KARLO 5.0800 5.0800 VLASNIČKI
AMHS SADIKOVIĆ ESAD 1.7602 1.7602 VLASNIČKI
AMHS LIHOVAC ERMIN 1.4265 1.4265 VLASNIČKI
AMHS ĆUBELA BILJANA 0.7510 0.7510 VLASNIČKI
AMHS HADŽIĆ ALMEDINA 0.5561 0.5561 VLASNIČKI
AMHS HRBAT MESUD 0.3199 0.3199 VLASNIČKI
AMHS SEVER ZLATKO 0.2677 0.2677 VLASNIČKI
AMHS ČANGALOVIĆ NEDELJKO 0.2471 0.2471 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH