Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
PVNF ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 8177

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PVNF ASA FINANCE d.d. Sarajevo 25.0000 25.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF ABANKA DD LJUBLJANA 16.2578 16.2578 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 9.1776 9.1776 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF OCP Investment Holdings B.V. 4.7507 4.7507 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF DEVJAK LUKA 3.0230 3.0230 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 2.0079 2.0079 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF LIHOVAC ERMIN 1.5240 1.5240 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF OIF LILIUM GLOBAL 1.2098 1.2098 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF BLAGO d.o.o. Sarajevo 1.0261 1.0261 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
PVNF ČENGIĆ HALIL 0.9342 0.9342 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print