Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
COOP COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 96

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
COOP KOMŠIĆ SLAVKO 6.9417 6.9417 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP CVIJANOVIĆ FRANO 6.5813 6.5813 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP BRDARIĆ HIKMET 6.1630 6.1630 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP BORO JOSIP 5.9642 5.9642 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP SLIŠKOVIĆ NIKOLA 4.6098 4.6098 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 4.5146 4.5146 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP BILIĆ DRAGICA 4.2536 4.2536 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP MUSA RAFAEL 3.9989 3.9989 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP MIŠURIĆ-RAMLJAK SNJEŽANA 3.7194 3.7194 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
COOP PUŠIĆ VERICA 2.6342 2.6342 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print