Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BTAD BNT TAD DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 218

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BTAD PERENDA DŽANAN 22.8353 22.8353 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD ZAHIROVIĆ VELIDA 21.3830 21.3830 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD HAJRIĆ FATIMA 15.6136 15.6136 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD DI MARCO FATMA 10.0001 10.0001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD TERZIĆ MURIS 9.3823 9.3823 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD TODOROVAC EMIR 4.4041 4.4041 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD SKOČIĆ ENESA 4.3900 4.3900 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD ĐELILBAŠIĆ FATIMA 4.3823 4.3823 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD KRNJIĆ MALIK 3.5007 3.5007 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print
BTAD PERENDA FEHUDIN 1.5001 1.5001 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni% Print