Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BKVV BAŠOVIĆ BILAL 92.9302 92.9302 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BKVV HOTTES RELAX COMPANI d.o.o. Sarajevo 5.2738 5.2738 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BKVV HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO - u stečaju 1.7960 1.7960 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%