Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BMCD ASA FINANCE d.d. Sarajevo od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMCD VERISOFT BOSNIA d.o.o. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMCD ZiraatBank d.d. od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset