Javne nabavke

Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, korporativnog upravljanja, informacionih tehnologija, sprečavanja pranja novca, javnih nabavki u 2019. godini
Obrazac praćenja realizacije ugovora sporazuma RVP
Plan javnih nabavki za 2109. godinu i Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu
Odluka o odabiru ponuđača GODIMERC doo Sarajevo za nabavku pet računara i monitora
Plan nabavki za 2018. godinu
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu
OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE