Print

Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AKVK Agrokomerc d.d. Velika Kladuša - u stečaju Trg Ahmeta Mržljaka 1, 77230, VELIKA KLADUŠA 7268

Prvih deset vlasnika

Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AKVK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.3300 90.3300 VLASNIČKI
AKVK DŽIGAL ALIJA 0.0283 0.0283 VLASNIČKI
AKVK MUŠEDINOVIĆ SENIJA 0.0174 0.0174 VLASNIČKI
AKVK MURATOVIĆ MEHMEDALIJA 0.0168 0.0168 VLASNIČKI
AKVK ČOVIĆ RAMO 0.0113 0.0113 VLASNIČKI
AKVK STEVIĆ RAJKO 0.0075 0.0075 VLASNIČKI
AKVK ABDIĆ HASAN 0.0068 0.0068 VLASNIČKI
AKVK MUJIĆ IBRAHIM 0.0068 0.0068 VLASNIČKI
AKVK VALENTIĆ DRAGAN 0.0063 0.0063 VLASNIČKI
AKVK TABAKOVIC LJILJANA 0.0061 0.0061 VLASNIČKI


Izvor: www.rvp.ba


Registar vrijednosnih papira FBiH