Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ZEIL Željezara "Ilijaš" d.d. Ilijaš Bosanski put 215, 71380, ILIJAŠ 128

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZEIL PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj 86.8612 86.8612 VLASNIČKI Print
ZEIL DŽAMASTAGIĆ SEMIR 3.0770 3.0770 VLASNIČKI Print
ZEIL DAN HON SAM MIN 2.4943 2.4943 VLASNIČKI Print
ZEIL SIMANDER JULIUS 1.1495 1.1495 VLASNIČKI Print
ZEIL PAŠALIĆ IVA 0.7179 0.7179 VLASNIČKI Print
ZEIL MEGAMIX d.o.o. Sarajevo 0.3361 0.3361 VLASNIČKI Print
ZEIL KRALJEVIĆ KARLO 0.3169 0.3169 VLASNIČKI Print
ZEIL MEDVEŠEK STANISLAV 0.2689 0.2689 VLASNIČKI Print
ZEIL ZAIMOVIĆ AZRA 0.2538 0.2538 VLASNIČKI Print
ZEIL Pezerović Adnan 0.2019 0.2019 VLASNIČKI Print