Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BRPO BORAC Proizvodnja obuće d.d. Travnik Tvornička bb, 72270, TRAVNIK 260

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRPO KUNDIĆ MUSTAFA 11.6982 11.6982 VLASNIČKI Print
BRPO HALEP HUSEIN 7.3010 7.3010 VLASNIČKI Print
BRPO SMAJLAGIĆ NEDIM 7.1914 7.1914 VLASNIČKI Print
BRPO BOJČANOVIĆ SMAIL 5.1680 5.1680 VLASNIČKI Print
BRPO STRUKAR LJILJANA 2.2944 2.2944 VLASNIČKI Print
BRPO GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 1.5485 1.5485 VLASNIČKI Print
BRPO VEREM SAFET 1.3116 1.3116 VLASNIČKI Print
BRPO SALKICA SAFETA 1.2178 1.2178 VLASNIČKI Print
BRPO SALDUM HUSEIN 1.1470 1.1470 VLASNIČKI Print
BRPO KARGIĆ MEDINA 1.0711 1.0711 VLASNIČKI Print