Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BROV BROVIS D.D. VISOKO DOBRINJE BB, 71300, VISOKO 93

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BROV OVAKO d.o.o. Sarajevo 85.5258 85.5258 VLASNIČKI Print
BROV DŽAFIĆ KIMETA 4.0975 4.0975 VLASNIČKI Print
BROV DŽAFIĆ MEDIHA 2.9096 2.9096 VLASNIČKI Print
BROV KURBEGOVIĆ AMINA 1.1922 1.1922 VLASNIČKI Print
BROV BROVIS D.D. VISOKO 1.0776 1.0776 VLASNIČKI Print
BROV MUZUROVIĆ MITHAT 0.7446 0.7446 VLASNIČKI Print
BROV DŽAFIĆ IZET 0.6347 0.6347 VLASNIČKI Print
BROV KURGAŠ REFIK 0.5845 0.5845 VLASNIČKI Print
BROV DŽAFIĆ ZUMRETA 0.4367 0.4367 VLASNIČKI Print
BROV KALAMUJIĆ DIJANA 0.2970 0.2970 VLASNIČKI Print