Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BRIS MHTTP "Bristol" d.d. Sarajevo Fra Filipa Lastrića 4, 71000, Sarajevo 161

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRIS SHIDDI TRADING EST 99.7127 99.7127 VLASNIČKI Print
BRIS BOROVČANIN RADOJKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS BUKVIĆ LJUBICA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS BULJUBAŠIĆ MUJESIRA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS BUNGUR HUSEIN 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS ĆOSO RASEMA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS ĆUSTOVIĆ DŽEHVA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS DAMJANAC MILKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS DAMJANAC MILORAD 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print
BRIS DEDOVIĆ ŠEFIKA 0.0019 0.0019 VLASNIČKI Print