Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRGV DALMATA D.O.O 24.5368 24.5368 VLASNIČKI Print
BRGV BAKALAR-KOMERC d.o.o. 24.0678 24.0678 VLASNIČKI Print
BRGV KOVO-COMERCE d.o.o. 12.2685 12.2685 VLASNIČKI Print
BRGV Bakalar Branislav 5.8700 5.8700 VLASNIČKI Print
BRGV Soče Milenko 4.7110 4.7110 VLASNIČKI Print
BRGV ZOVKO IVANKA 2.7851 2.7851 VLASNIČKI Print
BRGV Jurković Gordana 2.0538 2.0538 VLASNIČKI Print
BRGV Jurković Vinko 1.9682 1.9682 VLASNIČKI Print
BRGV Glavinić Željka 1.2396 1.2396 VLASNIČKI Print
BRGV ŠIMOVIĆ KRIŽAN 1.0128 1.0128 VLASNIČKI Print