Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BORB PBS d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 18, 71000, Sarajevo 160

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BORB OKOVIĆ HALIL 9.9974 9.9974 VLASNIČKI Print
BORB PRŠEŠ HAMID 9.9959 9.9959 VLASNIČKI Print
BORB POBJEDA - RUDET d.d. Goražde 9.9677 9.9677 VLASNIČKI Print
BORB ASA FINANCE d.d. Sarajevo 9.3836 9.3836 VLASNIČKI Print
BORB DELJO ZIJAD 7.6380 7.6380 VLASNIČKI Print
BORB ĐOZO HASAN 6.3391 6.3391 VLASNIČKI Print
BORB OKAC d.o.o. Goražde 5.8785 5.8785 VLASNIČKI Print
BORB PRŠEŠ ENVER 4.7381 4.7381 VLASNIČKI Print
BORB ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 3.6824 3.6824 VLASNIČKI Print
BORB RAŠČIĆ RIJAD 2.5768 2.5768 VLASNIČKI Print