Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BNTM BNT-TMiH d.d. Novi Travnik Mehmeda Spahe 1, 72290, NOVI TRAVNIK 66

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BNTM FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 51.0007 51.0007 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 20.4450 20.4450 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 11.2412 11.2412 VLASNIČKI Print
BNTM NOVIĆ AMIR 6.2258 6.2258 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 2.4371 2.4371 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 1.7023 1.7023 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 1.3544 1.3544 VLASNIČKI Print
BNTM "E VMC" d.o.o. Sarajevo 0.8418 0.8418 VLASNIČKI Print
BNTM ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.5788 0.5788 VLASNIČKI Print
BNTM DUBRAVAC BAKIRA 0.5612 0.5612 VLASNIČKI Print