Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BNSF ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo Pofalićka 5, 71000, Sarajevo 8811

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BNSF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 35.3743 35.3743 SKRBNIČKI Print
BNSF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 12.1700 12.1700 VLASNIČKI Print
BNSF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 9.5309 9.5309 VLASNIČKI Print
BNSF TKK SRPENICA DD 1.8247 1.8247 VLASNIČKI Print
BNSF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 1.1018 1.1018 VLASNIČKI Print
BNSF UniCredit Bank d.d. Mostar 0.3172 0.3172 SKRBNIČKI Print
BNSF EUROHAUS d.o.o. Sarajevo 0.2768 0.2768 VLASNIČKI Print
BNSF JUNG MARIJA 0.2715 0.2715 VLASNIČKI Print
BNSF CRNICA ESAD 0.2441 0.2441 VLASNIČKI Print
BNSF POLIMAC HALIL 0.2415 0.2415 VLASNIČKI Print