Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BMSO BRODOMERKUR-SOKO d.d. Mostar Dr. Ante Starčevića bb, 88000, MOSTAR 12

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMSO PROMARK d.o.o. 42.4535 42.4535 VLASNIČKI Print
BMSO BRODOMERKUR D.D. SPLIT 17.4432 17.4432 VLASNIČKI Print
BMSO PERIĆ DRAGAN 15.3183 15.3183 VLASNIČKI Print
BMSO MARINČIĆ MILE 7.9476 7.9476 VLASNIČKI Print
BMSO VIDAČAK ANTE 5.4655 5.4655 VLASNIČKI Print
BMSO ĆORIĆ MIROSLAV 4.8817 4.8817 VLASNIČKI Print
BMSO GADŽIĆ DRAGAN 3.4161 3.4161 VLASNIČKI Print
BMSO KOLOBARIĆ BRANKO 1.0219 1.0219 VLASNIČKI Print
BMSO GOJAK JOSIP 0.9079 0.9079 VLASNIČKI Print
BMSO DAMJANOVIĆ VJEKOSLAV 0.7692 0.7692 VLASNIČKI Print