Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Trg heroja 10/II, 71000, Sarajevo 14

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMCD ASA FINANCE d.d. Sarajevo 44.7935 44.7935 VLASNIČKI Print
BMCD VERISOFT BOSNIA d.o.o. Sarajevo 20.0312 20.0312 VLASNIČKI Print
BMCD ZiraatBank d.d. 20.0312 20.0312 VLASNIČKI Print
BMCD KUSKUNOVIĆ HARIS 4.8395 4.8395 VLASNIČKI Print
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo 4.6295 4.6295 VLASNIČKI Print
BMCD DORU LIMITED, ISTANBUL 4.6295 4.6295 VLASNIČKI Print
BMCD MIC REL, INC. 0.2710 0.2710 VLASNIČKI Print
BMCD UNIS UNIDATA D.D.SARAJEVO 0.1716 0.1716 VLASNIČKI Print
BMCD VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 0.1558 0.1558 VLASNIČKI Print
BMCD PBS d.d. Sarajevo 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Print