Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BJLS BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI Butmirska cesta do br.45, 71210, ILIDŽA 540

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BJLS BUTMIR DOO 67.0583 67.0583 VLASNIČKI Print
BJLS HASIBOVIĆ HADIDŽA 11.6844 11.6844 VLASNIČKI Print
BJLS HASIBOVIĆ HUSEIN 10.0478 10.0478 VLASNIČKI Print
BJLS ZORNIĆ MUHAMED 0.3366 0.3366 VLASNIČKI Print
BJLS FEJZIĆ MUHAREMA 0.1005 0.1005 VLASNIČKI Print
BJLS KARAVDIĆ JASMINA 0.0479 0.0479 VLASNIČKI Print
BJLS RIZVO KEMAL 0.0419 0.0419 VLASNIČKI Print
BJLS DUPOVAC SEID 0.0412 0.0412 VLASNIČKI Print
BJLS NIZIĆ ĆAZIM 0.0412 0.0412 VLASNIČKI Print
BJLS BAŠIĆ HUREM 0.0399 0.0399 VLASNIČKI Print