Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 155

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 79.8939 79.8939 VLASNIČKI Print
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI Print
BITM ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 2.8669 2.8669 VLASNIČKI Print
BITM ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 2.5864 2.5864 VLASNIČKI Print
BITM ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 1.7243 1.7243 VLASNIČKI Print
BITM ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 1.3793 1.3793 VLASNIČKI Print
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI Print
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI Print
BITM ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 0.1853 0.1853 VLASNIČKI Print
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI Print