Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BIMB BIM DD BIHAĆ KRUPSKA 8, 77000, BIHAĆ 61

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BIMB FINESTO-NALOŽBE d.o.o. 46.8993 46.8993 VLASNIČKI Print
BIMB CITRUS d.o.o. Bihać 10.0397 10.0397 VLASNIČKI Print
BIMB JONUZI ASIM 10.0397 10.0397 VLASNIČKI Print
BIMB TURNIĆ ZARIF 9.8176 9.8176 VLASNIČKI Print
BIMB PITIĆ ASIM 4.7581 4.7581 VLASNIČKI Print
BIMB KEČALOVIĆ SAFET 4.4568 4.4568 VLASNIČKI Print
BIMB HALILAGIĆ ASMIRA 1.3799 1.3799 VLASNIČKI Print
BIMB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 1.3006 1.3006 VLASNIČKI Print
BIMB ALIJAGIĆ ESAD 1.1737 1.1737 VLASNIČKI Print
BIMB BEHIĆ MUSTAFA 1.1737 1.1737 VLASNIČKI Print