Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BIGF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo Kulovića 4, 71000, Sarajevo 34588

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BIGF Sberbank BH d.d. Sarajevo 12.9556 12.9556 SKRBNIČKI Print
BIGF ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 8.3350 8.3350 VLASNIČKI Print
BIGF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 7.0534 7.0534 VLASNIČKI Print
BIGF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 6.9006 6.9006 VLASNIČKI Print
BIGF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 6.3159 6.3159 VLASNIČKI Print
BIGF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 4.8516 4.8516 VLASNIČKI Print
BIGF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 4.4578 4.4578 SKRBNIČKI Print
BIGF UniCredit Bank d.d. Mostar 3.1513 3.1513 SKRBNIČKI Print
BIGF OAIF " VIB FOND" 2.9896 2.9896 VLASNIČKI Print
BIGF MEPAS d.o.o. Široki Brijeg 1.2469 1.2469 VLASNIČKI Print