Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BHTS BH Telecom d.d. Sarajevo Franca Lehara 7, 71000, Sarajevo 7728

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHTS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.0043 90.0043 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 0.6905 0.6905 VLASNIČKI Print
BHTS BABIĆ SEAD 0.5284 0.5284 VLASNIČKI Print
BHTS ASA FINANCE d.d. Sarajevo 0.4728 0.4728 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 0.4128 0.4128 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.4101 0.4101 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.3700 0.3700 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 0.3672 0.3672 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.2475 0.2475 VLASNIČKI Print
BHTS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 0.2311 0.2311 VLASNIČKI Print