Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BHNT BNT HIDRAULIKA D.D. Novi Travnik - u stečaju MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 97

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHNT ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 24.9990 24.9990 VLASNIČKI Print
BHNT ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 24.8901 24.8901 VLASNIČKI Print
BHNT Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 4.5094 4.5094 SKRBNIČKI Print
BHNT ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 3.4029 3.4029 VLASNIČKI Print
BHNT DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest 3.3757 3.3757 VLASNIČKI Print
BHNT OAIF "PROFIT PLUS" 3.3057 3.3057 VLASNIČKI Print
BHNT BOKAL JANA 2.4618 2.4618 VLASNIČKI Print
BHNT KOVAČEVIĆ MIRZA 1.8279 1.8279 VLASNIČKI Print
BHNT BABIĆ ENISA 1.7501 1.7501 VLASNIČKI Print
BHNT SILAJDŽIJA BESIM 1.5265 1.5265 VLASNIČKI Print