Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BFIL BOSNA FILM DD SARAJEVO ALIPAŠINA 19, 71000, Sarajevo 19

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BFIL KAPIDŽIĆ MUSTAFA 45.2434 45.2434 VLASNIČKI Print
BFIL TANOVIĆ BAKIR 32.9646 32.9646 VLASNIČKI Print
BFIL KARAKAŠ MUHIDIN 9.0708 9.0708 VLASNIČKI Print
BFIL MULALIĆ HAJRUDIN 5.3097 5.3097 VLASNIČKI Print
BFIL ĆUK HUSEIN 2.3230 2.3230 VLASNIČKI Print
BFIL IBRIŠIMOVIĆ NEDŽAD 2.3230 2.3230 VLASNIČKI Print
BFIL RADIĆ DOBRILA 0.5531 0.5531 VLASNIČKI Print
BFIL ŠEŠELJ ZLATKO 0.4425 0.4425 VLASNIČKI Print
BFIL BEGOVIĆ NEDŽAD 0.3319 0.3319 VLASNIČKI Print
BFIL PRSTOJEVIĆ MILENKO 0.3319 0.3319 VLASNIČKI Print