Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BBIS BBI d.d. Sarajevo Trg djece Sarajeva bb, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BBIS ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 45.4582 45.4582 VLASNIČKI Print
BBIS ABU DHABI ISLAMIC BANK 27.2709 27.2709 VLASNIČKI Print
BBIS DUBAI ISLAMIC BANK 27.2709 27.2709 VLASNIČKI Print