Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BAZA BAZAR DD SARAJEVO MALI ĆURĆILUK 3, 71000, Sarajevo 158

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BAZA HANDŽAR SABAHUDIN 95.0628 95.0628 VLASNIČKI Print
BAZA MEHMEDIĆ SALEM 1.7813 1.7813 VLASNIČKI Print
BAZA LIHOVAC ERMIN 0.6178 0.6178 VLASNIČKI Print
BAZA ALIBABIĆ FIKRA 0.0618 0.0618 VLASNIČKI Print
BAZA ALIBABIĆ ŠERIF 0.0618 0.0618 VLASNIČKI Print
BAZA ALIĆ HAMDIJA 0.0360 0.0360 VLASNIČKI Print
BAZA RADULOVIĆ MARIJA 0.0309 0.0309 VLASNIČKI Print
BAZA ALIČIĆ VESNA 0.0257 0.0257 VLASNIČKI Print
BAZA ARAMBAŠIĆ MIRSADA 0.0257 0.0257 VLASNIČKI Print
BAZA RADOSAVLJEVIĆ NADEŽDA 0.0257 0.0257 VLASNIČKI Print