Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BALT BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK MEHMEDA SPAHE 1, 72290, NOVI TRAVNIK 45

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BALT MANDŽO EDIN 30.2304 30.2304 VLASNIČKI Print
BALT SMAJIĆ RASIM 29.1270 29.1270 VLASNIČKI Print
BALT ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 13.4750 13.4750 VLASNIČKI Print
BALT VRAŽALIĆ BAKIR 4.1548 4.1548 VLASNIČKI Print
BALT Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 2.7054 2.7054 SKRBNIČKI Print
BALT ČOBIĆ ADNAN 1.7170 1.7170 VLASNIČKI Print
BALT Delić Miralem 1.4493 1.4493 VLASNIČKI Print
BALT ŠABOTIĆ ŠEFKIJA 1.2561 1.2561 VLASNIČKI Print
BALT ŠABIĆ SEAD 1.2281 1.2281 VLASNIČKI Print
BALT DAMJANOVIĆ ILIJA 0.9662 0.9662 VLASNIČKI Print