Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ATTV AUTOTRANS d.d. Vareš - u stečaju RUDARSKA 16, 71330, VAREŠ 36

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ATTV VLADA ZE-DO KANTONA ("državno" vlasništvo) 52.9857 52.9857 VLASNIČKI Print
ATTV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 7.3602 7.3602 VLASNIČKI Print
ATTV MUJAN HIMZIJA 5.5850 5.5850 VLASNIČKI Print
ATTV DŽIGAL ALIJA 3.1757 3.1757 VLASNIČKI Print
ATTV OPERTA MUHAMED 2.5321 2.5321 VLASNIČKI Print
ATTV FINCOS DOO SARAJEVO 2.4707 2.4707 VLASNIČKI Print
ATTV HRVAT AVDO 1.4725 1.4725 VLASNIČKI Print
ATTV KAMENJAŠ NAZIF 1.4725 1.4725 VLASNIČKI Print
ATTV BUČMA ANTO 1.4714 1.4714 VLASNIČKI Print
ATTV HRVAT KASIM 1.4714 1.4714 VLASNIČKI Print