Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ATRE AUTO-REMONT D.D. BIHAĆ ANTIFAŠISTIČKOG OTPORA 3, 77000, BIHAĆ 9

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ATRE ČAVKIĆ IRFAN 45.1678 45.1678 VLASNIČKI Print
ATRE VUKOVIĆ FUAD 25.5613 25.5613 VLASNIČKI Print
ATRE ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 11.5245 11.5245 VLASNIČKI Print
ATRE HADŽIĆ SUAD 8.2104 8.2104 VLASNIČKI Print
ATRE ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 5.3881 5.3881 VLASNIČKI Print
ATRE TOPIĆ MUSTAFA 2.4268 2.4268 VLASNIČKI Print
ATRE ČAMDŽIĆ KEMAL 1.6357 1.6357 VLASNIČKI Print
ATRE ŠARGANOVIĆ SENAD 0.0748 0.0748 VLASNIČKI Print
ATRE ALIBABIĆ ŠERIF 0.0107 0.0107 VLASNIČKI Print