Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ATPM ATP AUTOPREVOZ MAGLAJ D.D. u likvidaciji IV ULICA BB, 74250, MAGLAJ 139

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ATPM OSMIĆ MUHAMED 6.1366 6.1366 VLASNIČKI Print
ATPM MAHMUTAGIĆ JASMIN 3.7047 3.7047 VLASNIČKI Print
ATPM MEHINAGIĆ REŠAD 2.3384 2.3384 VLASNIČKI Print
ATPM DŽELILOVIĆ CVIJETA 2.1895 2.1895 VLASNIČKI Print
ATPM MULASMAJIĆ MUSTAFA 2.1250 2.1250 VLASNIČKI Print
ATPM SULJAKOVIĆ RAMIZ 1.9292 1.9292 VLASNIČKI Print
ATPM BRADARIĆ MUHAMED 1.9069 1.9069 VLASNIČKI Print
ATPM KRUPIĆ FUAD 1.8652 1.8652 VLASNIČKI Print
ATPM NEFIĆ SLAVICA 1.8073 1.8073 VLASNIČKI Print
ATPM MUJAGIĆ SABIHA 1.7494 1.7494 VLASNIČKI Print