Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ASRV AUTOSERVIS DD DONJI VAKUF 14. SEPTEMBAR BB, 70220, DONJI VAKUF 17

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASRV ČAJDIN RIJAD 45.7863 45.7863 VLASNIČKI Print
ASRV ČAJDIN ČEHIĆ RUSMIRA 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Print
ASRV ČAJDIN DINKA 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Print
ASRV ČAJDIN ZULFO 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Print
ASRV MURATBEGOVIĆ HASAN 7.7754 7.7754 VLASNIČKI Print
ASRV ŠUTKOVIĆ NAMIRA 0.8272 0.8272 VLASNIČKI Print
ASRV RAHMANOVIĆ SENAD 0.7980 0.7980 VLASNIČKI Print
ASRV MEMIŠ ŠEVAL 0.7882 0.7882 VLASNIČKI Print
ASRV DERVIĆ SABAHA 0.7007 0.7007 VLASNIČKI Print
ASRV ŠUTKOVIĆ FAHRUDIN 0.7007 0.7007 VLASNIČKI Print